• VOUCHER na warsztaty stolarskie

  1 250,00 2 100,00 
 • VOUCHER na warsztaty tkackie

  800,00 1 500,00 
 • VOUCHER na warsztaty toczenia

  1 250,00 2 100,00 
 • Warsztaty stolarskie -indywidualne

  1 350,00 2 100,00 
 • Warsztaty tkackie -indywidualne

  900,00 1 600,00 
 • Warsztaty toczenia w drewnie- indywidualne

  1 250,00 2 100,00